G5 Gestió - Fiscal - Laboral - Corredoria d'Assegurances


Corredoria d’Assegurances

Realitzarem els serveis de mediació i assessorament preparatoris per la formal·lització de contractes d’Assegurances privades, així com la posterior asistència al prenedor i/o assegurat o al beneficiari.

En tot moment, la Corredoria d’Assegurances oferirà al Prenedor, assegurats i beneficiaris assessorament professional i tota la informació corresponent a les pòlisses contractades.

A més en cas de sinistre, l’assessorament i consell professional serà prestat per la Corredoria d’Assegurances, i si s’escau per altres professionals externs: pèrits, advocats,…