G5 Gestió - Fiscal - Laboral - Corredoria d'Assegurances


Grup 5 Associats

Agrupats per ser més eficaços; associats per multiplicar; l’empresa com a denominador comú; el suport als autònoms; el seguiment a les noves iniciatives d’emprenedoria; la informació fiscal i comptable al dia; la legislació com a eina facilitadora; l’acompanyament, personal i corporatiu, davant les administracions (des de la local a l’europea)…

Un ampli equip de professionals experimentats en tot allò que tingui a veure amb l’assessorament als nous emprenedors, el suport a la gestió empresarial, seguiment a les petites i mitjanes empreses; la representació en la gestió social…

Cinc experts professionals arrelats al territori ofereixen tota una amplia gama de serveis, imprescindibles per ser resolutius, d’assessorament empresarial, laboral i judicial, així com un ampli ventall d’assegurances. Un grup de referència per a un context econòmic canviant.

Economistes, empressistes, titulats mercantils, graduats socials, corredors d’assegurances… amb una experiència de més de 20 anys en el sector, agrupats per ser més efectius… pensant en l’endemà: el futur no ens és aliè.