G5 Gestió - Fiscal - Laboral - Corredoria d'Assegurances


Serveis de gestió laboral

Serveis a empresaris

 • Formalització assegurances socials
 • Confecció de rebuts de salaris
 • Assessorament en convenis col·lectius
 • Contractació laboral
 • Legalització d’empreses
 • Altes i baixes treballadors
 • Carta de pagament IRPF
 • Permisos de treball i estada per a estrangers
 • Conflictes col·lectius
 • Subvencions i bonificacions de creació d’ocupació
 • Auditoria laboral
 • Selecció de personal

Serveis als treballadors

 • Assessorament en convenis col·lectius
 • Contracte laboral
 • Atur
 • Altes i baixes de treballadors
 • Cartes de pagament d’IRPF
 • Conflictes col·lectius
 • Accidents de treball
 • Cooperatives
 • Societats laborals
 • Vagues

Serveis als beneficiaris de la seguretat social

 • Habilitació
 • Assessorament i tràmit de prestacions
 • Jubilació
 • Invalidesa
 • Viduïtat
 • Orfandat

Via administrativa

 • Representació i direcció tècnica de procediment davant:
 • Inspecció de Treball
 • Centre de Conciliació prèvia a la via judicial
 • INSS
 • Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Recursos
 • IMSERSO

Via judicial

 • Representació davant Tribunals del Social en tot tipus de procediments laborals, de Seguretat Social com:
 • Acomiadaments
 • Prestacions contributives i no contributives
 • INSS
 • Reclamacions de salaris
 • Classificació Professional
 • Sancions
 • Pèrits en matèria laboral i social davant els tribunals de justícia