G5 Gestió - Fiscal - Laboral - Corredoria d'Assegurances


Forasté-Rossell SLP

Forasté-Rossell som una firma dedicada íntegrament a l’assessorament laboral. La nostra experiència suma més de 30 anys de professionalitat assessorant empreses de tots els sectors productius de les comarques de Girona, oferim un bon servei amb els instruments de treball més actuals. Els graduats socials som els únics professionals legalment autoritzats per a la formació i liquidació de les assegurances socials i la gestió de les prestacions de la Seguretat Social (Decret 1531/1965 de 3 de juny).

Una de les nostres garanties és l’assegurança col·legial de responsabilitat civil professional; si per negligència nostra, l’Administració el sanciona al pagament de qualsevol recàrrec o interès, Forasté-Rossell respon d’aquesta quantitat eximint-los de la responsabilitat, d’acord amb la pòlissa de cobertura col·legial.