G5 Gestió - Fiscal - Laboral - Corredoria d'Assegurances


Assessorament comptable

Anàlisis de la informació economicofinancera: servei de comptabilitat i assessoria per disposar d’un millor control de les àrees financeres i administratives de l’empresa; pla comptable per a treballadors autònoms amb activitats de serveis professionals; assessorament personalitzat per a petites i mitjanes empreses…